Nexus Stories

A Space for writers

0

Your Cart

Happy Dhanteras

Happy Dhanteras, May God Dhanteras bless you with the best of health…Health is wealth. ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूपाय श्रीधन्वंतरीस्वरूपाय श्रीश्रीश्री औषधचक्राय […]