Skip to content

Ananta (Gujarati) BY Hardika V. Gadhavi Hard

Original price was: ₹250.00.Current price is: ₹235.00.

  • Publisher ‏ : ‎ Nexus Stories Publication (19 February 2022)
  • Language ‏ : ‎ Gujarati
  • Unknown Binding ‏ : ‎ 152 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 939152950X
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9391529505
  • Item Weight ‏ : ‎ 190 g
  • Dimensions ‏ : ‎ 20.3 x 25.4 x 4.7 cm
  • Country of Origin ‏ : ‎ India

Also Available On

Amazon  Flipkart

Description

શ્રીમતી હાર્દિક વિ. ગઢવી (ઠાકરિયા) M.A. Bed. (ભાષાવિજ્ઞાન), ગુજરાત યુનિવર્સિટી. હાલ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કૂલમાં “ગુજરાતી – સંસ્કૃત” શિક્ષક તરીકે કાર્યરત છે. હરિવંશરાય બચ્ચનજીની ‘મધુશાલા’નો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરેલ છે. તેઓ એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે કર્મયોગી તાલિમમાં તજજ્ઞ તરીકે ૧૦ વર્ષ સેવા આપેલ છે. તેઓ એ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ ૨૦૦૨ વસતી ગણતરી પ્રાપ્ત કરેલ છે. મહારાવશ્રી માનસિંહજી તરફથી M.A. પ્રથમ (રજતચંદ્રક) પ્રાપ્ત કરેલ છે. ઘોરણ ૧૧ થી M.A. સુધી વર્ગમાં સતત પ્રથમ જ આવેલ છે અને હંમેશ વિદ્યાર્થિની તરીકે જ રહવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. કાવ્યની ત્રિવિઘ શક્તિ હોય છે. અભિધા, વ્યંજના અને લક્ષણા. અભિધાથી અભિભૂત થનાર, વ્યંજનનો સાચો અર્થ સમજી ન શકે તો લક્ષ્યાર્થ ન સમજાય. જીવનને વાચાર્થન બનાવી લક્ષણાર્થ સુધી લઇ જવું એ જ જીવન કવિતાનું હાર્દ. “આદર્શ વિદ્યાર્થીઓનું નિર્માણ કરવાનો મને સોપેલ ઈશ્વરીય હેતુ ચરિતાર્થ થાય એ જ ધ્યેય.” -હાર્દિકા વિ. ગઢવી ‘હાર્દ’ (M-7778884544) સરનામું:- નવજયોત ટેનામેન્ટ:-૧૫૬, વાર્ડ ૩/A આદિપુર -કચ્છ.

Additional information

Weight 0.250 kg
Dimensions 5.5 × 8.5 × 0.7 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ananta (Gujarati) BY Hardika V. Gadhavi Hard”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top Rated Book's

Latest Book's